Jak se připojit?

Zájemci o zapojení do programu se zaregistrují na webových stránkách programu Lean & Green. Na základě registrace získávají podklady pro přípravu Akčního plánu a možnost využívat další sdílené nástroje. Registrací společnost stvrzuje závazek do 6 měsíců vypracovat a předložit Akční plán, v němž uvede konkrétní a podrobná opatření (na kvalitativní a kvantitativní úrovni) umožňující snížit emise CO2 produkované jejich přepravními a/nebo logistickými aktivitami o 20 % za 5 let.  Na základě potvrzení Akčního plánu nezávislým auditem získá společnost ocenění Lean & Green Award a může využívat logo program Lean & Green v rámci vlastních aktivit. Po splnění podmínky snížení emisí CO2 o 20 % získává společnost ocenění Lean & Green 1st Star.

Registrační formulář

Po odeslání formuláře budete kontaktováni a obdržíte potvrzení o zapojení do programu a další pokyny.

Nahoru