PROČ SE PŘIPOJIT

Cílem programu Lean & Green je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. V rámci programu Lean & Green dokážou společnosti zvýšit svou konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu. Základní závazek představuje 20 % redukce emisí oxidu uhličitého do pěti let, jako cesta k nulovým emisím.

Štíhlé společnosti jsou budoucnost

Štíhlé společnosti
jsou budoucnost

Zelenější a udržitelnější svět

Zelenější
a udržitelnější svět

Společně jsme silnější

Společně
jsme silnější

Sledujte výsledky

Sledujte
výsledky


Přehled

Ušetřete

Peníze

Každý rok

Dosáhněte

-20 %

CO2 emisí za max 5 let

Pracujte

Více

Efektivně

Plýtvejte

Méně

Zdroji


Dokumenty ke stažení

01. 03. 2020

Dokumenty ke stažení

Prezentace Lean and Green PDF

Stáhnout PDF

01. 03. 2020

Dokumenty ke stažení

Program Lean and Green PDF

Stáhnout PDF


Program je realizován ve spolupráci

Program podporují

"Citlivý přístup k životnímu prostředí je pro nás jedna z významných hodnot; jak pro firmu tak pro nás zaměstnance. Jsme rádi, že se můžeme podílet na iniciativě, která přináší skutečný měřitelný pozitivní dopad snížením emisí CO². Věříme, že společně s dalšími partnery zapojíme do této iniciativy další společnosti, pro které je zodpovědný přístup k životnímu prostředí důležitý, a přispějeme tak ke společnému cíli."

Jan Kočárek, CHEP Country General Manager CZ & SK

"Snižování dopadu činnosti společnosti Unilever na životní prostředí patří mezi naše nejdůležitější priority. V roce 2021 přijala naše společnost nový plán udržitelného rozvoje Compass, v němž se zavazuje kromě jiného dlouhodobě snižovat vliv na životní prostředí v celém procesu od výroby až po distribuci našich výrobků. Program Lean & Green je v souladu s naším plánem udržitelného rozvoje Compass a naše společnost je hrdým ambasadorem tohoto programu v mnoha zemích. Jsem rád, že se i v České republice bude program rozvíjet a věřím, že se do něj zapojí mnoho dalších společností."

Pavel Hampejs, Supply Chain Manager CR&SR Unilever ČR spol. s.r.o.

Nahoru