Podporují nás

Program je realizován ve spolupráci

 

Program podporují

"Citlivý přístup k životnímu prostředí je pro nás jedna z významných hodnot; jak pro firmu tak pro nás zaměstnance. Jsme rádi, že se můžeme podílet na iniciativě, která přináší skutečný měřitelný pozitivní dopad snížením emisí CO². Věříme, že společně s dalšími partnery zapojíme do této iniciativy další společnosti, pro které je zodpovědný přístup k životnímu prostředí důležitý, a přispějeme tak ke společnému cíli."

Jan Kočárek, CHEP Country General Manager CZ & SK

"Snižování dopadu činnosti společnosti Unilever na životní prostředí patří mezi naše nejdůležitější priority. V roce 2021 přijala naše společnost nový plán udržitelného rozvoje Compass, v němž se zavazuje kromě jiného dlouhodobě snižovat vliv na životní prostředí v celém procesu od výroby až po distribuci našich výrobků. Program Lean & Green je v souladu s naším plánem udržitelného rozvoje Compass a naše společnost je hrdým ambasadorem tohoto programu v mnoha zemích. Jsem rád, že se i v České republice bude program rozvíjet a věřím, že se do něj zapojí mnoho dalších společností."

Pavel Hampejs, Supply Chain Manager CR&SR Unilever ČR spol. s.r.o.

Nahoru